AINEISTO-OHJEET

Kun siirrettävät tiedostot ovat suhteellisen pieniä (pakattuna alle 20 Mt), ne voi lähettää sähköpostin liitteenä. Isommat tiedostot voit toimittaa aineistosiirtolinkin kautta.

Pakattujen tiedostojen tulee olla itsestään purkautuvia.

Paras tapa on toimittaa painoaineisto pfd-muodossa, niin että fontit ja töysresoluutiokuvat (300 dpi 1/1 koossa) sisältyvät tiedostoon.

Sivun reunaa sijoittuvissa kuvissa tai väripohjissa tulee olla 3 mm:n leikkuuvarat.

Tarkista, että tulostusvalikossa näkyvät ainoastaan painotyöhön suunnitellut värit eli painokoneella käytettävä määrä värejä.

Väriprofiilit:
päällystetyille papereille Fogra 39
Päällystämättömille papereille Fogra 29
Hermeksen folderimallit: FOLDERIT

YMPÄRISTÖMERKKI painotuotteeseen

Tuotannon sähköposti: tuotanto@kphermes.fi

Aineistosiirtolinkit: